WindyMałe dźwigi towarowePlatformy dla niepełnosprawnychDźwigi

Microlift

Informacje

Dźwigi hydrauliczne - wytyczne budowlane

Szyb

 1. W szybie nie mogą być instalowane jakiekolwiek inne urządzenia i instalacje, za wyjątkiem dźwigu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są urządzanie i instalacje grzewcze, pod warunkiem że do swojej pracy nie wykorzystują:
  • gorącej pary
  • wody pod ciśnieniem
 2. Szyb należy oddzielić od pozostałej części budynku ścianami, podłogą, stropem lub przestrzenią zapewniającą bezpieczeństwo.
 3. Drzwi awaryjne w szybie należy umieszczać wtedy, jeśli odległości pomiędzy progami drzwi przystankowych są większe niż 11 metrów.
 4. Szyb powinien mieć własną wentylację. Jednocześnie szyb może pełnić rolę kanału wentylacyjnego wyłącznie dla pomieszczeń, które są do niego przynależne. W nadszybiu dźwigu, powinny znajdować się otwory wentylacyjne, których min. powierzchnia jest równa 1% powierzchni szybu.
 5. Ściany szybu - wytrzymałość mechaniczna na takim poziomie, aby po przyłożeniu w dowolnym miejscu, prostopadle do ściany, siły 300 N (kształt koła lub kwadratu o powierzchni 5 cm2), ściana nie odkształcała się trwale i sprężyście bardziej niż 1,5 cm.
 6. Szyb dźwigu może być częściowo obudowany, przy czym kształt i konstrukcja osłon musi zapewniać pełne bezpieczeństwo, a jednocześnie nie może umożliwiać zakłócenia pracy dźwigu. Wg normy, minimalna wysokość wynosi 350 cm od strony drzwi przystankowych i 250 cm na stronach pozostałych. Odległość pozioma osłony min. 50 cm od ruchomych elementów dźwigu.
 7. Szklane ściany lub osłony szybu, w miejscach ogólnodostępnych, muszą mieć budowę warstwową, chroniącą przed zranieniem, w razie ich uszkodzenia.
 8. Ściana szybu poniżej drzwi przystankowych, musi mieć gładką i ciągłą powierzchnię, wykonaną z twardego materiału.
 9. Podłoga podszybia musi być twarda i wykonana z takiego materiału, który będzie przenosił obciążenia dźwigu.

 

Maszynownia

 1. Wszystkie elementy zespołu napędowego oraz pozostałe urządzanie odpowiadające za pracę dźwigu, powinny się znajdować w oddzielnym pomieszczeniu ze ścianami bez okien, stropem, podłogą oraz drzwiami. Dostęp do tego pomieszczenia ma być zapewniony wyłącznie dla uprawnionych osób.
 2. Maszynownia może być wykorzystywana tylko w tym celu, w jakim została stworzona. Nie może służyć za magazyn, pomieszczenie socjalne itp.
 3. Ściany maszynowni należy wykonać z materiałów nie pylących, a podłoga powinna mieć powierzchnię antypoślizgową.
 4. Drzwi do maszynowni powinny spełniać warunki:
  • otwierać się na zewnątrz
  • posiadać zamek
  • szerokość min. 60 cm
  • wysokość min. 140 cm
 5. Maszynownia powinna posiadać taką wielkość, aby możliwe było prowadzenie prac przy zespole napędowym i zasilaniu elektrycznym. Wysokości minimalne maszynowni to od 180 cm (strefy komunikacyjne) do 200 cm (strefy robocze).
 6. W każdej maszynowni musi występować skuteczna, niezależna wentylacja.
 7. Do stropu maszynowni należy na stałe przymocować stalowe uchwyty, wykorzystywane podczas prac montażowych i naprawczych zespołu napędowego.
 8. Zalecana temperatura wewnątrz maszynowni to od +5 do +40 stopni Celsjusza.
 9. Maszynownie nie mogą się znajdować obok pomieszczeń mieszkalnych, ze względu na hałas generowany w trakcie pracy.
 10. Można stosować maszynownie gotowe (prefabrykowane) oraz wolnostojące, o ile spełniają one wymagania producenta windy.
 11. Podłoga podszybia musi być twarda, równa oraz wykonana z takich materiałów, nie przepuszczających wilgoci, olejów i innych cieczy.
 12. Ściany szyby należy zagruntować specjalnymi preparatami, chroniącymi przed pyleniem lub od razu wybudować z materiałów niepylących.
 13. W szybie temperatura powinna wynosić od +5 do +40 stopni Celsjusza. Dotyczy to szybów wewnętrznych i zewnętrznych.
 14. Konstrukcja szybu powinna umożliwiać mocowanie w jego ścianach wsporników oraz drzwi.
 15. Należy przestrzegać odległości między zamkniętymi drzwiami przystankowymi windy, a ścianą naprzeciwko, wynoszącymi:
  • dla wind osobowych - 160 cm
  • dla małych wind towarowych - 180 cm
  • dla wind szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych - 300 cm
 16. Należy wybrać taki zespół napędowy i odpowiednio go zainstalować, aby drgania i wibracje nie były przenoszone na budynek.
 17. W szybie należy zamontować haki i dźwigary, które posłużą do podnoszenia elementów dźwigu w trakcie jego montażu oraz konserwacji i wymiany.