WindyMałe dźwigi towarowePlatformy dla niepełnosprawnychDźwigi

Microlift

Informacje

Podstawowe wymiary

Nadszybie, podszybie, wysokość podnoszenia

Trzy wielkości mają decydujące znaczenie przy wyborze dźwigu.

Nadszybie - fragment szybu pomiędzy stropem szybu, a poziomem najwyższego przystanku.

Wysokość podnoszenia - odległość pomiędzy poziomem najniższego, a najwyższego przystanku.

Podszybie - przestrzeń szybu poniżej poziomu najniższego przystanku.

Dla bardzo małych wymiarów nadszybia i podszybia konieczne jest stosowanie specjalnych rozwiązań, które zapewnią możliwość bezpiecznego użytkowania dźwigu.

 

 

 

Elementy dźwigu

  1. Kabina - element dźwigu przeznaczony do transportu ludzi i przedmiotów
  2. Szyb dźwigu - pionowy ciąg komunikacyjny w kształcie kanału, wewnątrz którego porusza się kabina. Zwykle szyb jest obudowany ścianami, podłogą i stropem.
  3. Maszynownia - w tym pomieszczeniu znajduje się zespół napędowy windy i osprzęt niezbędny do prawidłowej pracy dźwigu (sterowanie, zasilanie awaryjne itp.)
  4. Zespół napędowy - instalacja, w skład której wchodzi silnik. Silnik napędza kabinę windy, za pomocą lin i kół pasowych lub bezpośrednio poprzez siłownik hydrauliczny bądź śrubowy. W dźwigach elektrycznych zespół napędowy to wciągarka, a w hydraulicznych to agregat wraz z silnikiem, pompą oraz blokiem zaworowym.
  5. Prowadnice - pionowe lub ukośne sztywne elementy, służące do prowadzenia kabiny umieszczonej w ramie kabinowej windy
  6. Rama kabinowa - wytrzymała konstrukcja ze stalowych profili, do której zamocowana jest kabina. Rama kabinowa porusza się w prowadnicach, dla zapewnienia równowagi i stabilności
  7. Przeciwwaga - obciążenie, które częściowo równoważy masę kabiny. Przeciwwaga jest prowadzona oddzielnie, a jej rola polega również na dociskaniu liny do koła napędowego
  8. Sterowanie - element elektroniczny, zapewniający kontrolę nad poruszającą się windą
  9. Siłownik - element dźwigu poruszający się posuwiście. Siłownik zbudowany jest z cylindra i nurnika i może występować w kilku odmianach: jednostopniowym i wielostopniowym (teleskopowym).