WindyMałe dźwigi towarowePlatformy dla niepełnosprawnychDźwigi

Microlift

Informacje

Bezpieczeństwo

Nadszybie, podszybie, wysokość podnoszenia

Przełomem w podniesieniu bezpieczeństwa dźwigów było wynalezienie chwytacza, który ma za zadanie zapobiegać rozbiciu się kabiny w przypadku zerwania liny. Pierwsze chwytacze zostały zaprezentowane przez wynalazcę o nazwisku Otis w połowie XIX wieku. Dawniej chwytacze wyzwalały się automatycznie, gdy lina nie była obciążona. Obecnie zaś działanie chwytacza jest wyzwalane z chwilą osiągnięcia nadmiernej prędkości przez windę. Zasada działania pozostała jednak niezmieniona.

Przez lata rozbudowywano systemy wspomagające bezpieczeństwo wind, tak dla użytkowników, jak i serwisantów. Coraz większe możliwości techniczne w tym zakresie oraz wprowadzanie kolejnych niezbędnych norm znajduje odzwierciedlenie w rosnącym bezpieczeństwie użytkowania. Ostatnie większe zmiany w tym zakresie miały miejsce w sierpniu 2014 roku. Wówczas to wprowadzono nowe europejskie normy EN 81-20 i EN 81-50, których celem była poprawa bezpieczeństwa i dostępności dźwigów dla użytkowników i pracowników obsługi serwisowej. Pierwsza z norm określa zaktualizowane wymogi dotyczące budowy i instalacji dźwigów, druga zaś specyfikuje wymagane testy i badania, jakim podlegają niektóre elementy dźwigów.

Nowe normy dotyczą wszystkich dźwigów, które zostały oddane do użytku po 31 sierpnia 2017 roku i zastępują stare przepisy w tym zakresie z roku 1998.

Bezpieczeństwo użytkowników

Detekcja przeszkód w drzwiach

Norma wprowadziła jako standard kurtynę świetlną, która odpowiada za bezkontaktowe wykrywanie przeszkód w drzwiach. Zabezpieczenia funkcjonujące w oparciu o fotokomórkę nie mogą być stosowane.

Wzmocniona konstrukcja kabiny

Drzwi kabiny muszą posiadać dodatkowy element konstrukcyjny, który utrzyma panele drzwiowe we właściwym położeniu na wypadek awarii mechanizmu prowadzenia. Drzwi i ściany kabin, muszą być przetestowane pod kątem wytrzymałości na naciski i uderzenia.

Przeciwdziałanie niezamierzonemu ruchowi kabiny

Nowa norma wymaga, by kabina posiadała zabezpieczenie, uniemożliwiające jej przypadkowy ruch. Jeśli drzwi kabinowe są otwarte, a szybowe niezaryglowane, kabina musi pozostać nieruchoma na przystanku.

Ryglowania drzwi kabinowych

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każdy dźwig musi posiadać mechanizm ryglowania, który uniemożliwia otwarcie drzwi kabinowych osobie znajdującej się wewnątrz kabiny, w sytuacji gdy kabina opuściła przystanek.

Oświetlenie kabiny i szybu

Zgodnie z przepisami, oświetlenie wnętrza kabiny musi być na poziomie co najmniej 100 lux, a awaryjne na poziomie 5 lux. Jeśli nastąpi awaria zasilanie to natężenie światła awaryjnego powinno być utrzymywane przez co najmniej godzinę. W porównaniu z poprzednimi normami wzrosły wymagania odnośnie awaryjnego oświetlenia na dachu kabiny i w szybie.

Chwytacze przeciwwagi

Jeśli pod szybem windowym znajdują się pomieszczenia to przeciwwaga musi być wyposażona w chwytacze.

Odporność ogniowa materiałów kabiny

W myśl aktualnych przepisów, materiały, z których wykonane są kabiny muszą być zgodne z normą EN 13501-1. W kategorii "reakcja na rozwój pożaru" minimalna klasa określona została na poziomie "C" i "Cfl", a w kategorii "emisja dymu i wytwarzanie płonących kropli lub cząsteczek" na poziomie "s"i "d".

Norma EN 81-20 wprowadza również następujące wymagania:
- do obudowy szybu można stosować wyłycznie szkło laminowane
- szyb musi mieć wentylację
- szyb musi być wyposażony w gaśnicę
- system wykrywania pożaru/dymu ma automatycznie odcinać zasilanie i oświetlenie dźwigu

Bezpieczeństwo pracowników serwisu

Norma zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę pracowników serwisu:
- ułatwiony dostęp do maszynowni i podszybia
- większe przestrzenie bezpieczeństwa w podszyniu i na dachu kabiny
- balustrady na dachu kabiny
- zabepieczenie przed stawaniem na wystających, poziomych elementach szybu

Wszystkie oferowane przez nas dźwigi i platformy dla osób niepełnosprawnych są produkowane i montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych urządzeń.